Lernoliboj-Vortaroj-Lingvo-Gramatiko - Librejo

Go to content

Main menu:

Internaciaj/Multlingvaj lerniloj kaj vortaroj
Monika Jagfeld, Armin Wildermuth, Tom Kummer, Dietrich Michael Weidmann, Parzival':
BONAN TAGON mia nomo estas Parzival'
Monografio kaj artistolibro en formo de Esperanto-libro
ISBN 978-39524182-7-4
Edition Haus am Gern, Bielo 2017
Monografio formato A4, 350 paĝoj, en germana angla kaj esperanta lingvoj
9-lingva lernolibro formato A4, 128 koloraj paĝoj,
en esperanta, germana, franca, itala, angla, hispana, rusa, araba kaj ĉina lingvoj
ambaŭ libroj kunigitaj en libringo
CHF 65.- (plus sendokostoj)
Beatrice Allée & Katalin Kováts:
Poŝamiko
Memoriloj – bildvortaroj por komencantoj
ISBN 978-90-78519-01-0
edukado.net, Partizánske 2011
Formato 10,5x14,8, 40 paĝoj
CHF 6.- (plus sendokostoj)
Ulrich Lins:
La Danĝera Lingvo
Studo pri la persekutoj kontraŭ Esperanto
ISBN 5-01-003136-1
Eldonejo Progreso, Moskvo 1990
CHF 29,70 (plus sendokostoj)
Terminara Komisiono de IFEF:
Fervoja Terminaro en Esperanto
Suplemento al "Lexique général des termoes Ferroviaires (UIC)
Terminara Komisiono de IFEF, Main 1989
Formato 14,7x20,8; 100 paĝoj
CHF 25.- (plus sendokostoj)
Libroj pri Esperanto kaj interlingvistiko
Andreas Künzli:
Universalaj Lingvoj en Svislando
Svisa Enciklopedio Planlingva
ISBN 2-9700425--2-5
Svisa Esperanto-Societo & CDELI, La Chaux-de-Fonds 2006
Formato 16,5x24; 1129 paĝoj
CHF 25.- (plus sendokostoj)
Reinhard & Irmi Hauptenthal kaj aliaj:
Instrui Dokumenti Organizi
Fest-libro por la 80a naskiĝ-tago de Claude Gacond
ISBN 978-3-932807-93-0
Eldonejo Iltis, Bad-Bellingen 2011
Formato 15x21; 394 paĝoj
CHF 40.- (plus sendokostoj)
Wouter F. Pilger:
Baza Esdperanta Radikaro
ISBN 92-9017076-X
Universala Esperanto-Asocio, Roterdamo 2001
Formato 11,1x18; 159 paĝoj
CHF 9.- (plus sendokostoj)
Giordano Moya:
Esperanto en Prospektivo
ISBN 84-404-5487-2
Barcelona Esperanto-Centro, Barcelono 1989
Formato 13,3x20; 151 paĝoj
CHF 20,40 (plus sendokostoj)
Germanlingvaj lerniloj kaj vortaroj
Dietrich M. Weidmann:
Esperanto por Mondcivitanoj
Lernolibro por germanlingvanoj
ISBN 3-909-140-05-X
Allsprachendienst Esperanto GmbH
(Weidmann’s Mondo-Servo)
Formato A5, 90 paĝoj, CHF 5.- (plus sendokostoj)
Dietrich M. Weidmann:
Weltsprachenwörterbuch
Deutsch-Esperanto / Esperanto-Deutsch
ISBN 3-909-140-15-7
Allsprachendienst Esperanto GmbH
(Weidmann’s Mondo-Servo)
Formato A5, 168 paĝoj, CHF 5.- (plus sendokostoj)
Dietrich M. Weidmann:
Das Kausativ und das Antikausativ in der gemischten Plansprache Esperanto
Lizentiatsarbeit der Universität Zürich
ISBN 3-909-140-00-9
Allsprachendienst Esperanto GmbH
(Weidmann’s Mondo-Servo)
CHF 24.- (plus sendokostoj)
Ulrich Mathias, Dietrich Michael Weidmann:
Kleines Wörterbuch Deutsch-Esperanto, Esperanto-Deutsch
ISBN 978-3-86539-182-7
Marix Verlag, Wiesbaden 2008
Formato 13x21, 255 paĝoj
CHF 19,00 (plus sendokostoj)
Klaus Dahmann, Thomas Pusch:
Kauderwelsch Band 56, Esperanto Wort für Wort
ISBN 978-3-89416-246-7
Marix Verlag, Wiesbaden 2008
Formato 10,7x14,5, 144 paĝoj
CHF 11,90 (plus sendokostoj)
Erich-Dieter Krause
Grosses Wörterbuch Esperanto-Deutsch
ISBN 3-87548-193-3
Buske, Hamburg 1999
Formato 12,5x19,5, 882 paĝoj
CHF 42,90 (plus sendokostoj)
Erich-Dieter Krause
Grosses Wörterbuch Deutsch-Esperanto
ISBN 978-3-87548-466-3
Buske, Hamburg 2008
Formato 17,5x24,5, 1680 paĝoj
CHF 88,00 (plus sendokostoj)

Klaus Friese u.a.:
Fahrtrichtung Esperanto
Einsatz für eine Vision
Gvidlibro por idealismaj aktivuloj
140 paĝoj, formato A5
ISBN 978-3-9524594-4-7
Allsprachendienst Esperanto GmbH, Uster 2017
CHF 19.50/EUR 17.70 (plus sendkokstoj)
Dirk Willkommen
Esperanto-Grammatik
ISBN 978-3-87548-475-5
Buske, Hamburg 2007
Formato 15,6x23, 136 paĝoj
CHF 27,90 (plus sendokostoj)
Erich-Dieter Krause:
Kompaktwörterbuch Esperanto
Esperanto-Deutsch, Deutsch-Esperanto
ISBN 3-324-00607-4
Formato 10x15,5; 280 paĝoj
Langenscheidt, Verlag Enzyklopädie, Leipzig 1995
CHF 39,00 (plus sendkokstoj)
Österreichische Esperanto-Bewegung
Wörterbuch Deutsch-Esperanto, Esperanto-Deutsch
AEM - Serio 2 + 3, Vieno 1980 (?)
Formato 10,5x14, 32 paĝoj
CHF 5,00 (plus sendokostoj)
Itallingvaj lerniloj kaj vortaroj
Renato Corsetti, Mauro la Torre, Nino Vessella:
Esperanto - Corso di base
ISBN 88-7036-016-4
Edistudio, Pisa 1984
Formato 15x21, 302 paĝoj
CHF 22,10.- (plus sendokostoj)
Umberto Broccatelli, Nino Vessella:
Dizionario Esperanto Italiano, Italiano Esperanto
ISBN 88-08-07241-x
Zanichelli, Bologna 2004
Formato 11x18, 520 paĝoj
CHF 29,70.- (plus sendokostoj)
Francesco Amerio, G. Bonvecchiato, Gian Carlo Fighiera:
Esperanto: Dati e Fatti
ISBN 88-85872-11-5
FEI - Fondo Marelli, Milano 2002
Formato 14,7x20,8, 93 paĝoj
CHF 12,00.- (plus sendokostoj)
angllingvaj lerniloj kaj vortaroj
Andrew McLinen:
Pocket Esperanto Dictionary
English - Esperanto - English
ISBN 92 9017 072-7
Universala Esperanto-Asocio, Roterdamo 2001
Formato 11x15,3, 406 paĝoj
CHF 19,00.- (plus sendokostoj)
J.C. Wells:
Teach Yourself Esperanto Dictionary
ISBN 0-8442-3764-7
NTC Publishing Groupp, London 1995
Formato 13x20, 419 paĝoj
CHF 21,00.- (plus sendokostoj)
Christopher Gledhill
The Grammar of Esperanto
ISBN 3-89586-961-9
Lincom Europa, München 2000
Formato 17x24, 153paĝoj
CHF 40,00.- (plus sendokostoj)
Franclingvaj lerniloj kaj vortaroj
J. Thierry, desegnoj Robert Gring
L'espéranto sans peine
ISBN 2-7005-0035-0
Assimil, Chennevières s. Marne 1973
Formato 12x15, 420 paĝoj
CHF 28,00.- (plus sendokostoj)
Back to content | Back to main menu